Otázky a odpovědi k rešerším

FAQ

Otázky a odpovědi k cizojazyčným rešerším

Rešerší myslím cílené vyhledávání informací podle zadání, jejich zpracování a poskytnutí v podobě textového nebo textově-grafického výstupu.

Zabývám se cizojazyčnými rešeršemi, tzn., že vyhledávané zdroje informací jsou k dispozici v jednom z mých pracovních jazyků nebo jejich kombinaci.

Při objednání podrobně specifikujete, co potřebujete vyhledat. Poté začnu s rešerší. Dostanete ode mě předběžné výsledky a můžete se rozhodnout, jak mám postupovat dále: které informace je příp. třeba rešeršovat do hloubky, které se mají přeložit. Výstupem rešerše je rešeršní protokol, shrnující výsledky hledání.

Nejsem tajnou službou, detektivní kanceláří ani agentem průmyslové špionáže. Nesbírám pro zákazníka osobní údaje jako telefony, e-maily. Informace hledám z legálních zdrojů a ctím zákony. Zásadně neposkytuji interní informace, které se dozvím v rámci zakázek pro jiné zákazníky.

Vzhledem k omezením ze strany obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mohu např. zpracovat přehled obsahující název firem, shrnutí informací o jejich nabídce a sortimentu a internetové odkazy.