Infoservis

Příruční knihovna – glosáře a slovníky, články ze světa překladu a tlumočení o aspektech mého povolání a články o mých pracovních jazycích 

Příruční knihovna

Glosáře a slovníky

Slovník zkratek ABKLEX

ABKLEX

Slovník 12 tis. zkratek z oboru IT a telekomunikací

Slovník GSM

GSM

Malý anglicko-německo-český slovníček výrazů a zkratek GSM

Státní poznávací značky D, A, CH

Státní poznávací značky D, A, CH

Přehled SPZ Německa, Rakouska a Švýcarska

Kódy a názvy jazyků

Kódy a názvy jazyků

… podle normy ISO 639-1 anglicky, německy a česky

Kôdy a názvy zemí

Kódy a názvy zemí

Dvoupísmenné zkratky podle normy ISO 3166-1 a anglické, německé a české názvy zemí

Slovník kódů a názvů měn

Kódy a názvy měn

… podle normy ISO 4217 anglicky, německy a česky

Svět překladu a tlumočení

Články o mém povolání jako tlumočník, překladatel a rešeršér

Moje pracovní jazyky

Základní fakta o mých pracovních jazycích

Pracovní jazyk němčina

Němčina

Základní fakta o jazyce

Pracovní jazyk nizozemština

Nizozemština

Základní fakta o jazyce

Pracovní jazyk čeština

Čeština

Základní fakta o jazyce