Otázky a odpovědi k tlumočení

FAQ

Otázky a odpovědi k tlumočení

Před objednáním je pro mě důležité znát termín, místo konání, kontaktní osobu, předběžnou délku, téma, formu tlumočení, strany, pro které se bude tlumočit a počet účastníků.

Podklady jako program jednání, informační brožury o firmě/předmětu tlumočení, korespondenci o akci, připravenou prezentaci nebo další informace, s jejichž pomocí se můžu na zakázku připravit, mi prosím poskytněte včas před akcí. Zvláštní důležitost mají v této souvislosti čísla, vlastní jména, názvy a používané zkratky.

Tyto informace podléhají mlčenlivosti stejně tak, jako interní informace, které se dozvím v průběhu zakázky.

Fakturuje se paušálně za každý den tlumočení (8 hodin vč. všech přestávek). Netrvá-li nasazení déle než 4 hodiny, účtuje se polovina denní sazby. 

V případě volné kapacity jsem Vám k dispozici i pro tlumočení v zahraničí.

Ano, máte na výběr tyto možnosti: 1. Zavolám za Vás. 2. Spojím Vás do telefonické konference s cizojazyčným partnerem, kterou tlumočím. 3. Sdělím Vám a Vašemu cizojazyčnému partnerovi telefonní číslo, na které obě strany ve smluvenou dobu zavolají a budou propojeni to telefonické konference, kterou tlumočím. Výhodou variant 2. a 3. je to, že věci řešíte s druhou stranou přímo v reálném čase.

Simultánně znamená souběžně s mluvící osobou. Tlumočník poslouchá její projev a ve stejný okamžik ho převádí do druhého jazyka, zpravidla s použitím tlumočnické techniky (sluchátka, mikrofon, kabina).

Tlumočník netlumočí v reálném čase, ale po blocích: poslouchá projev, zapisuje si z něj poznámky, a pak jej přetlumočí najednou.