Všeobecné otázky a odpovědi k službám

FAQ

Všeobecné otázky a odpovědi k nabízeným službám

Veškeré neveřejné informace, které se dozvím při přípravě na zakázku, komunikaci se zákazníkem, vypracování nabídky i v průběhu samotné zakázky, považuji za stejně důvěrné jako lékařské nebo zpovědní tajemství.

Pro zabezpečení důvěrnosti informací na přenosové trase Vám nabízím a doporučuji využít možnosti šifrované komunikace.

Využijte mých profesních zkušeností na plný úvazek na zakázkách pro spokojené zákazníky z České republiky, Belgie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska od roku 1995, dlouhá léta budovanou jazykovou, odbornou a překladovou kompetenci, kterou si doplňuji dalším vzděláváním, spolehlivost a preciznost.

Má překladatelská kompetence byla v roce 2006 prověřena překladatelskou a tlumočnickou zkouškou, kterou jsem absolvoval na výbornou.

Jazyky a překladatelská činnost jsou mým povoláním i koníčkem.

Kopii živnostenského oprávnění dle § 10 zák. č. 455/1991 Sb., vydaného Úřadem městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz ke dni 25. září 1995, č. j. 95/713520/013980/013980B/25, si můžete stáhnout zde.

Aktuální výpis z Registru živnostenského podnikání a údaje z Registru ekonomických subjektů naleznete na níže uvedené adrese. Při hledání použijte mé IČ: 63334488.

Ne. Přijímám zakázky na tlumočení a překlady, zpracovávám je však ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost. Z toho plynoucí nevýhoda omezené kapacity je vyvážena výhodou stálé standardní kvality.

Vedle přímých zákazníků v komerční sféře a veřejném sektoru spolupracuji i s tuzemskými a zahraničními agenturami, považuji je za rovnocenné partnery pro dlouhodobou spolupráci.
Preferuji kooperaci s agenturami, pro které práce nekončí zprostředkováním zakázky, ale které jsou aktivním prostředníkem mezi zákazníkem a tlumočníkem/překladatelem, pomáhají řešit nastalé problémy a poskytují přidanou hodnotu (poskytování terminologických seznamů, korektury hotových překladů, poskytování dalšího vzdělávání, zapůjčování techniky apod.).

Ne. Věnuji se výhradně poskytování překladatelských a tlumočnických služeb na plný úvazek.

Na základě Vaší poptávky, poskytnutých podkladů a informací pro Vás zpracuji nabídku. Pokud Vás osloví, zašlete mi nejlépe mailem objednávku. Na zakázce začnu zpravidla pracovat po potvrzení Vaší objednávky. Viz také dotazy Jak se fakturuje tlumočení?Kolik mě bude překlad stát? a následující.

Zpravidla vystavuji fakturu na bankovní převod v Kč nebo € s dvoutýdenní splatností. Další možnosti: platební kartou, PayPal, Skrill., poštovní poukázkou. Náklady spojené s převodem nese objednatel. U nových zákazníků zpravidla požaduji platbu předem. Jednotlivé možnosti plateb jsou popsány ve Způsobech platby.

Vybíráte-li si poskytovatele překladatelských služeb výhradně podle nejnižší ceny, počítejte s riziky: amatérský tlumočník jako Váš komunikační kanál při jednání se zahraničním obchodním partnerem může vyvolat nedorozumění a znemožnit uzavření obchodu. Prezentujete-li se lacině přeloženou prezentací, vrhne to stín neprofesionality i na Vaši firmu. 

Podle mých dlouhodobých zkušeností takový postup vede k všeobecnému poklesu kvality překladů. Rád se ale nechám poměřit s jinými nabízejícími srovnáním referencí, kvalitou zkušebního překladu, zkušeností s příslušným tématem, kvalifikací a délkou praxe v poměru k ceně.

Počínaje rokem 2000 zakázky typu překlady dokumentů či tlumočení akcí soukromého charakteru zásadně nepřijímám. Příklady soukromých zakázek: překlad soukromého dopisu i nedůvěrného charakteru, tlumočení rodinné akce, telefonáty soukromým osobám. Naproti tomu je samozřejmě možné si objednat překlad pro soukromou potřebu, např. překlad návodu k použití, dopisu od cizího úřadu, tlumočení na úřadě apod.