Článek s odkazem na slovníky ABKLEX a GSM (Computer)