Tlumočení pro delegaci a recepce na velvyslanectví ke státnímu svátku (ARR, Moravskoslezský kraj, MZV ČR on-line)